Start

PostHeaderIcon Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia2 grudnia 2019 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Spotkanie wigilijne w LGD „ZIELONE SIOŁO”

07Już po raz siódmy, w miłym i świątecznym nastroju, w dniu 16 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, odbyło się spotkanie wigilijne członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” i organizacji pozarządowych z obszaru działania naszego Stowarzyszenia.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Spotkanie świąteczne w KGW w Kiełczewie

09W dniu 14 grudnia br. na zaproszenie Przewodniczącego KGW w Kiełczewie p. Tomasza Dąbrowskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego p. Anny Jackowskiej mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu świątecznym połączonym z inauguracją Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 3/2019

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2)
„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

Więcej…

 

PostHeaderIcon REGULAMIN Konkursu Kulinarnego Tradycyjnych Potraw Wigilijnych odbywającego się podczas spotkania wigilijnego członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Więcej…