Start

PostHeaderIcon Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestów

W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

 W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 10 marca br. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 13 stycznia 2020 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniesionych do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” protestów od oceny Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” dokonanej w dniu 21.01.2020 r. dla operacji, złożonych w ramach naboru Nr 2/2019 dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przedsięwzięcie 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2019

W dniu 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, trwającym od 18 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r.

Więcej…