Start Aktualności Aktualności Przedstawicieli sektora społecznego zapraszamy do udziału w projekcie „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”

PostHeaderIcon Przedstawicieli sektora społecznego zapraszamy do udziału w projekcie „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”

 inlineLokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” włączyła się w realizację projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, którego realizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerem - Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zakłada wsparcie lokalnych liderów społecznych i ich działań partnerskich na obszarze miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i mazowieckich gmin ościennych: Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie, Długosiodło, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń.

 

Projekt przewiduje:

  • Szkołę Lokalnych Liderów – cykl szkoleniowy (cykl trzech dwudniowych zjazdów szkoleniowych dotyczących opracowania i realizowania projektów społecznych),
  • Mobilny punkt konsultacyjny (doradztwo w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych),
  • Mapę aktywności społecznych (baza danych na temat organizacji i grup społecznych),
  • Seminarium dla aktywnych (przegląd dobrych praktyk inicjatyw społecznych).

Zapraszamy organizacje pozarządowe i społeczne grupy nieformalne do wzięcia udziału
w projekcie.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się od dnia 14 września br.

Więcej informacji na stronie: http://zascianekmazowsza.pl/projekt-skierowany-do-sektora-spolecznego/