Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Szczegółowe informacje o projekcie „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”

W związku z włączeniem się Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” w realizację projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, zapraszamy organizacje pozarządowe i społeczne grupy nieformalne z terenu gminy Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń do wzięcia udziału w Szkole Lokalnych Liderów.

Cykl trzech, dwudniowych zjazdów szkoleniowych dotyczących opracowywania i realizowania projektów społecznych, skierowany jest do lokalnych liderów społecznych, chcących zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę, by skuteczniej działać na rzecz swoich społeczności.

Realizatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerem - Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny. Działaniami projektowymi objęty jest obszar miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego oraz mazowieckich gmin ościennych powiatu ostrołęckiego: Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie, Długosiodło, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń.

Szczegóły dotyczące szkolenia:

  • Cykl trzech dwudniowych zjazdów – 9-10 października 2020 roku, 23-24 października 2020 roku, 6-7 listopada 2020 roku.
  • Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance.
  • Zakres tematyczny: 

         - komunikacja i mobilizowanie ludzi do działania – Ja jako animator/lider,

         - diagnoza środowiska lokalnego,

         - projektowanie zmiany społecznej, tworzenie i realizacja projektów animacyjnych.

  • Liczba uczestników: 12 osób.

Rekrutacja:

  • wypełniony Formularz zgłoszeniowy   należy złożyć do biura LGD „ZIELONE SIOŁO” przy ul. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 2 października 2020 r.,

Informacji na temat szkolenia udziela LGD „Zaścianek Mazowsza” pod numerem telefonu: 516 390 097 oraz LGD „ZIELONE SIOŁO” pod numerem telefonu: 602 778 363.

 

Plakat_FORUM

Więcej…

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2020

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zbieramy nakrętki dla Lenki

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przedstawicieli sektora społecznego zapraszamy do udziału w projekcie „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”

 inlineLokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” włączyła się w realizację projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, którego realizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerem - Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zakłada wsparcie lokalnych liderów społecznych i ich działań partnerskich na obszarze miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i mazowieckich gmin ościennych: Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie, Długosiodło, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń.

Więcej…

 
Więcej artykułów…