Start Projekt wsppracy

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon Złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy

W związku z podpisaniem w dniu 17 sierpnia br. w Troszynie umowy o współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”, w dniu 5 października br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Na zaproszenie Pana Juozas Jokimas Prezesa Stowarzyszenia Jonavos rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup? w dniach 20-22 sierpnia br. w Jonavie na Litwie uczestniczylimy w Midzynarodowej konferencji ?10 lat razem?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Konferencja na Litwie

W zwizku z realizacj projektu wsppracy pn. ?Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym? dniach 26-28 marca br. w uczestniczylimy w konferencji ?E-sklep ? moliwoci i plany na przyszo?, ktra odbya si w siedzibie wadz Rejonu Jonavy na Litwie. Uczestnikami konferencji byli waciciele gospodarstw agroturystycznych i rolnych oraz przedstawiciele organizacji pozarzdowych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? oraz FPLGD ?Ciuchcia Krasiskich? - partnerw projektu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 23 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie skierowane do potencjalnych, drobnych wytwrcw wytwarzajcych wyroby kulinarne z surowcw pozyskanych we wasnych gospodarstwach rolnych, agroturystycznych, ekologicznych i agroedukacyjnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniach 25 - 29 sierpnia br. uczestniczylimy w seminarium i warsztatach studyjnych dla przedstawicieli modzieowych organizacji pozarzdowych, ktre odbyy si na Litwie. By to kolejny etap projektu wsppracy pn. ?Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym? realizowanego pomidzy LGD ?ZIELONE SIOO?, FPGLD ?Ciuchcia Krasiskich? oraz Litewskim Stowarzyszeniem. W warsztatach uczestniczyli uczniowie Zespou Szk CKR w Starym Lubiejewie wraz z nauczycielem p. Ann Parys, za nad delegacj opiek sprawowa asystent koordynatora projektu wsppracy p. Agnieszka Soowiska.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Polsko-litewskie spotkanie kulturowo-warsztatowe w ?Bindudze? nad Bugiem

W zwizku z realizacj Projektu wsppracy pn. ?Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym? w dniu 28 czerwca br. w Orodku Agroturystycznym ?BINDUGA? w Broku nad Bugiem odbyo si seminarium pn. ?Rozwj agroturystyki i turystyki wiejskiej na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Zajcia poprowadzi pan Leszek Leniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie posiadajcy bogate dowiadczenie w zakresie szkole dotyczcych rolnictwa i obszarw wiejskich.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W zwizku z realizacj projektu wsppracy pn. ?Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym? w dniach 12-13 kwietnia br. w miejscowoci Fijakowo (gm. Przasnysz) odbya si 2-dniowa konferencja pod nazw ?Razem zrobimy wicej?.

Więcej…

 
Więcej artykułów…