LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

Udziec z sarny pieczony w winie, chleb na zakwasie, mid nadbuaski, nalewka z aroni czy sok malinowy, to tylko niektre z 77 przysmakw wytwarzanych przez mazowieckich producentw, ktre ubiegay si w tym roku o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego. Uroczyste podsumowanie i wrczenie nagrd odbyo si 18 maja br. na Praskiej Giedzie Spoywczej w Zbkach.

Podczas spotkania Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik podkreli, e celem konkursu byo wyonienie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji oraz kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej. Zaznaczy, e w wielu mazowieckich wsiach i miastach wytwarza si zapomniane produkty ywnociowe w oparciu o stare rodzinne przepisy. Wyrazi te nadziej, e Laur Marszaka stanie si prestiowym znakiem, uatwiajcym konsumentom wybr ywnoci o naprawd wysokiej jakoci.

Wrd czternastu nagrodzonych producentw znalazo si dwch czonkw naszej LGD ?ZIELONE SIOO?. Pani Danuta Jabonka-Grabowska z Gospodarstwa Agroturystycznego w Broku wygraa w kategorii wyroby cukiernicze za ciasto marchewkowe ?DAJANY?, natomiast Pan Mariusz Mierzejewski z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie zwyciy w kategorii produkty mleczarskie z serem biaym z mleka krowy polskiej czerwonej.

Grawertony, dyplomy pamitkowe oraz wartociowe nagrody rzeczowe wrczyli Laureatom - Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki oraz Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. W imieniu Zarzdu naszej Lokalnej Grupy Dziaania w uroczystoci podsumowania Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego uczestniczya Prezes Zarzdu Pani Adriana Rukat.


 

PostHeaderIcon

W dniach 16 ? 17 maja br. w pracowni gastronomicznej Centrum Ksztacenia Praktycznego w Makini Grnej, odbyy si warsztaty kulinarne pn.: ?Nasze wsplne dziedzictwo kulinarne?. Celem warsztatw bya promocja i zachowanie kulinarnego dziedzictwa z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Spotkanie prowadzia Pani Ewa Mitowska ze Sterdyni, wielka pasjonatka sztuki gotowania oraz laureatka licznych konkursw kulinarnych.

Uczestnikami warsztatw byy czonkinie naszego Stowarzyszenia, Panie z K Gospody Wiejskich i organizacji pozarzdowych oraz waciciele gospodarstw rolnych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Wsplne gotowanie byo doskona okazj poszerzenia wiedzy kulinarnej naszego regionu, poznania tajnikw i trikw kucharskich, a take dobrej zabawy w kuchni. Kada z Pa z przyjemnoci dzielia si swoimi umiejtnociami w przyrzdzaniu potraw, udzielaa cennych wskazwek i porad.

W pierwszym dniu spotkania, uczestniczki pieky chleb pszenny, kulebiak, lepiy pierogi z makiem, przyrzdzay chodnik, dusiy suma oraz faszeroway szczupaka. Drugiego dnia warsztatw przygotoway klopsy w sosie mietanowo-koperkowym, eberka na sodko-kwano, karkwk w zioach, a take orzewiajcy napj na upalne dni. Niewtpliwie niezwyk atrakcj dnia, byo pieczenie skacza wedug starej receptury. Zgodnie z tradycj, ciasto upieczone zostao nad ogniem z drewna jesionowego. Na specjalnie przygotowanym ruszcie i dbowym waku ciasto powoli poleway i obracay rcznie wszystkie uczestniczki warsztatw. Efekt by imponujcy.

Warsztaty zakoczyy si degustacj, w czasie ktrej wszyscy obecni mieli okazj przekona si o znakomitych walorach smakowych przygotowanych potraw. Wszystkie dania uday si wymienicie, byy smaczne i piknie wyglday.

Na degustacji mielimy przyjemno goci Starost Ostrowskiego p. Zbigniewa Kamiskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediw.

 

PostHeaderIcon

W dniu 4 maja br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, Wjt Gminy Ostrw Mazowiecka p. Waldemar Brzostek oraz Skarbnik Gminy p. Jadwiga Zawistowska podpisali umow przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Zadanie pn. ?Remont wietlic wiejskich w miejscowociach Nowa Grabownica i Jelenie? otrzyma dofinansowanie w wysokoci 305 ty z.
Wykonanie inwestycji zaplanowana jest na okres 2 lat i obejmuje m.in.: docieplenie cian budynku wietlic, wykonanie sufitw podwieszanych, wymian pokrycia dachowego,  posadzek oraz malowanie cian i sufitw.
Bez wtpienia zmiana wizerunku wietlic wpynie pozytywnie na wygld otoczenia oraz stworzy lepsze warunki do zaspokajania potrzeb kulturalno-edukacyjnych mieszkacw gminy Ostrw Mazowiecka, a tym samym obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.
 

PostHeaderIcon

W sobotni wieczr 16 kwietnia br. oraz w Niedziel Palmow 17 kwietnia br. w kociele parafialnym pw. Wniebowzicia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, wystawiono Misterium Pasyjne pt. ? ? i widz niebo otwarte ...?. 

Realizator spektaklu -  Oddzia Regionalny Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie, zoy w ubiegym roku do naszej LGD wniosek o dofinansowanie przedstawienia w ramach ?Maych projektw? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. To ciekawe i wartociowe przedsiwzicie zostao pozytywnie zaopiniowane przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? i przekazane do dofinansowania do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.

Reyserem i zarazem autorem scenariusza tego niezwykego widowiska by p. Sawomir Konarzewski Prezes Oddziau Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie. Scenariusz sztuki pasyjnej opiera si na Ewangelii i przygotowany zosta na podstawie zebranych i opracowanych materiaw etnograficznych zawierajcych zwyczaje wielkopostne, pasyjne i wielkanocne mieszkacw powiatu ostrowskiego.

Ponad pidziesiciu aktorw z ostrowskiej grupy teatralnej ?Rzeczpospolita Apostolska? wcielio si w postaci z Drogi Krzyowej. Wystpujcy aktorzy to piewacze chrw kocielnych, czonkowie rnych wsplnot religijnych, a take modzie szk ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z gminy Ostrw Mazowiecka, Andrzejewo oraz Stary Luboty. 

Opowie o mce, mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa obejrzay tumy wiernych. Przez ponad godzin w ciszy i skupieniu przeywano wydarzenia z Jerozolimy sprzed ponad 2000 lat. Ostatnia Wieczerza, modlitwa w Ogrjcu, zdrada Judasza, pojmanie Jezusa, sd przed Piatem, zaparcie si Piotra, a take biczowanie i skazanie Jezusa na mier, to niezwykle wymowne sceny tego  widowiska. Dramaturgi spektaklu potgowaa gra wiate: reflektorw, laserw, pochodni oraz niezwyke poczenie dwiku, w tym muzyki klasycznej oraz utworw chralnych. Dialogi splecione z rozwaaniami, scenografia oraz barwne i  oryginalne kostiumy, tworzyy niezapomnian atmosfer owego wydarzenia.

Widowisko poprzedzone byo 14 dniowymi warsztatami odbywajcymi si w Starym Lubiejewie, przedstawiajcymi dawne obyczaje wielkopostne i pasyjne kultywowane przez mieszkacw naszego regionu do koca XIX wieku. Materiay wykorzystane w projekcie pochodziy ze starych psaterzy, zeszytw i ksieczek do naboestwa najstarszych mieszkacw powiatu, a takez opracowa etnograficznych Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera.

Peny zapis widowiska wraz z warsztatami zarejestrowany zosta przez profesjonalne studio filmowe i bdzie doskonaym materiaem dydaktycznym dla nauczycieli (katechetw, polonistw, historykw).

Cieszymy si, e jako Lokalna Grupa Dziaania moglimy wspiera to niezwyke, religijne i artystyczne widowisko, ktre powstao dziki pasji i zaangaowaniu grupy mieszkacw z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Udzia w nim by elementem integracyjnym spoecznoci lokalnej powiatu ostrowskiego, jak rwnie rdem gbokich przey duchowych.

 

PostHeaderIcon

?Przebudowa cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur? oraz ?Remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby-Boldy?, to kolejne projekty, ktre bd realizowane w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Umowy przyznania pomocy zostay zawarte w dniach 18 marca br. i 22 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie i opiewaj na czn kwot 271 970 zotych.

Dofinansowanie z unijnych rodkw trafi do Gmin na wykonanie nastpujcych zada:

  • Gmina Nur ? w ramach przebudowy wykona podbudow z nawierzchni wirowo-cementowej, uoy kostk brukow i wykona owietlenie uliczne w cigu pieszym w Nurze;
  • Gmina Andrzejewo - ociepli ciany budynku wietlicy, wymieni pokrycie dachowe, stolark okienn oraz wykona tynki zewntrzne i wewntrzne w wietlicy w Zarbach-Boldy.

 Niewtpliwie podpisane umowy s pocztkiem realizacji inwestycji, ktre z pewnoci przyczyni si do podniesienia jakoci ycia kulturalnego, poprawy stanu obiektw uytecznoci publicznej oraz wzrostu aktywnoci, integracji i rozwoju mieszkacw wsi na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO".