LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.

2. Przyjcie porzdku obrad.

3. Omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.

5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.

7. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji do dofinansowania w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?.

8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.

9. Wolne gosy, wnioski i zapytania.

10. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

 

PostHeaderIcon

W sobot 2 lipca br. w miejscowoci Glina nad Bugiem, w Gospodarstwie Agroedukacyjnym Pastwa Zofii i Jerzego Kolanowskich, rozpocz si po raz czwarty cykl Kiermaszy: ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny?. Mimo niesprzyjajcej aury, w to wyjtkowe popoudnie gospodarstwo odwiedzio dziesitki mieszkacw i zaproszonych goci.

W zagrodzie, gdzie na co dzie hoduje si kozy, mona byo skosztowa i kupi kilkunastu rodzajw sera koziego, wypi mleka, poprbowa sernika na zimno lub pierogw z serem. Nie zabrako te koziego masa, wieego pachncego chleba, ciasta z truskawkami, swojskiego miodu, pysznej prostyskiej kiebasy, synnego Przysmaku Baeja, piwa kozicowego i wielu innych lokalnych przysmakw. Ponadto uczestnicy Kiermaszu mogli podziwia obrazy, rzeby, hafty, wyroby z wikliny i somy oraz piknie wykonan biuteri miejscowych artystw.

Niezwykym urozmaiceniem dla przybyych goci byo rczne wyrabianie i prbowanie swojskiego masa, ktre dawniej byo staym zajciem gospody. Ponadto chtni mogli sprbowa utoczy na kole garncarskim naczynie z gliny. Sympatyczn atrakcj by take wystp zespou ?Makinianka?, ktry swoim piewem i tacem umila czas zwiedzajcym.

Naley podkreli, e Kiermasze ?Smakoyki i ciekawostki z Gliny? odbywa si bd przez cae lato, w kad sobot, w godzinach od 15.00 do 18.00.

Impreza wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego pod patronatem Wjta Gminy Makinia Grna.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Kiermasze w Glinie

plakatjpg

Poprawiony (czwartek, 30 czerwca 2011 14:43)

 

PostHeaderIcon

W sobot 18 czerwca 2011 r., w ogrodach Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczestniczylimy w Pikniku Programu Poznaj Dobr ywno zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gwnym celem imprezy byo promowanie produktw spoywczych o wysokiej jakoci oznaczonych znakiem ?Poznaj Dobr ywno", a take produktw tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych posiadajcych due walory smakowe i zdrowotne. Produkty oznaczenie znakiem PD s wyrnieniem dla wytwrcw, jak rwnie informacj dla konsumentw o wysokiej jakoci produktu.

W imprezie, ktrej sprzyjaa przyjazna aura, udzia wzio 37 firm, ktrych produkty posiadaj znak ?Poznaj Dobr ywno", 60 firm prezentujcych swoje produkty tradycyjne i regionalne oraz twrcy rkodziea artystycznego, ktrzy swoj bogat ofert przycigay tumy goci. Na stoiskach mona byo zaopatrzy si w mleko i przetwory mleczne, miso, wdliny, ryby, owoce, warzywa, produkty zboowe, grzyby, napoje bezalkoholowe, nalewki domowe, wody mineralne, miody, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, zioa i przyprawy, tuszcze spoywcze oraz wyroby mieszane.

Wielkim zainteresowaniem wrd uczestnikw imprezy cieszyo si rwnie nasze stoisko promocyjne przygotowane wsplnie z czonkami Stowarzyszenia: p. Danut Jabonka Grabowsk z Gospodarstwa Ekologicznego w Broku, p. Jerzym Kolanowskim z Gospodarstwa Agroedukacyjnego w Glinie, ktrzy s jednoczenie czonkami Sieci Ekoturystycznej ?Midzy Bugiem a Narwi? oraz p. Mariuszem Mierzejewskim z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie. Odwiedzajcy nas gocie mieli okazje posmakowa i zakupi produkty tradycyjne i regionalne wyprodukowane przez naszych czonkw. Nie zabrako wic sera biaego z krowy polskiej czerwonej oraz ciasta marchewkowego DAJANY, ktre zwyciyy w tegorocznej edycji konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, sera mozzarella, sera biaego z mleka koziego, sera tego podpuszczkowego, pysznego pasztetu z krlika, swojskich wdlin, domowego chleba, pachncego drodowego ciasta, smalcu ze skwarkami, piwa kozicowego oraz mleka od krw rasy polskiej czerwonej.

Dodatkow promocj naszej LGD by wywiad, ktrego udzielia Prezes Adriana Rukat przed kamerami TVP1 dla programu ?Tydzie? oraz dla dwutygodnika rolniczego AGRO SERWIS.

Pikna soneczna pogoda, wystpy artystyczne, ciekawe ekspozycje producentw oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosych przygotowane przez organizatorw, przyczyniy si do powodzenia imprezy. Piknik bardzo licznie odwiedzili caymi rodzinami mieszkacy Warszawy i okolic.

 

PostHeaderIcon

W dniu 15 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego z dziaalnoci w 2010 roku. Absolutorium udzielono Zarzdowi jednogonie przy 26 gosach za.
Ponadto Walne Zebranie Czonkw obradowao nad podjciem kilku innych uchwa: w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?, w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Czonkowie Walnego Zebrania wyrazili take zgod na na przystpienie jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Powysze uchway Walne podo jednogonie.