Start Aktualności Gminy podpisały pierwsze umowy na Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

PostHeaderIcon Gminy podpisały pierwsze umowy na Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

Pierwszy nabór wniosków na Przedsięwzięcie 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nasza LGD przeprowadziła w okresie grudzień 2016 r. –  styczeń 2017 r. Do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów na łączną kwotę 1.854.608,17 zł.

W lipcu br. Gmina Makinia Grna jako pierwsza podpisaa umow przyznania pomocy ze rodkw uzyskanych za porednictwem LGD ?ZIELONE SIOO? na ?Przebudow drogi gminnej relacja Treblinka ? Grdy?.

Kolejne umowy zawarte zostay w sierpniu br. Dofinansowanie z unijnych rodkw trafi do Gmin i Powiatu na wykonanie nastpujcych zada:

  • Gmina Stary Luboty ? ?Przebudow drogi gminnej Nr 260811W Gumowo-Gawki?,
  • Gmina Wsewo ? ?Przebudow drogi gminnej Nr 261018W w miejscowoci Zastawie ? Etap I na odcinku 0+000,00 do km 0+600,00?,
  • Gmina Nur ? ?Budow zejcia nad rzek Bug wraz z pomostem pywajcym w miejscowoci Nur? oraz ?Budow siowni zewntrznych w miejscowoci Nur?,
  • Powiat Ostrowski - ?Przebudow drogi powiatowej nr 2642W Wsewo ? Dalekie - Jelenie? ? odcinek od km 6+125 do km 6+686,87?.

Umowy przyznania pomocy z beneficjentami zawarte zostay w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.