Start Aktualności Walne Zebranie Czonkw udzielio absolutorium Zarzdowi

PostHeaderIcon

W dniu 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

W obradach uczestniczyo 29 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski. Porzdek obrad Zebrania uwzgldnia podjcie uchway w sprawie przyjcia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2016 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Zarzdu w ubiegym roku, ktre przedstawia Prezes Zarzdu Pani Adriana Rukat.

Absolutorium udzielono Zarzdowi Stowarzyszenia jednogonie.

W zwizku z rezygnacj Pani Jadwigi Mikoajczyk z penienia funkcji czonka Zarzdu, uzupeniono skad Zarzdu wybierajc Pani Maryl Szwarc mieszkank gminy Zarby Kocielne.

Ponadto podczas Walnego Zebrania Wiceprezes Pan Grzegorz Nadratowski omwi ?Raporty monitorujce postp wdraania LSR i funkcjonowania LGD ?ZIELONE SIOO?.