Start Aktualności Zapraszamy na szkolenia

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, ktry odbdzie si w terminie 29 maja ? 12 czerwca br., serdecznie zapraszamy mieszkacw gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzcych w skad LGD do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach ww. poddziaania.

Podczas spotkania zostan omwione szczegowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsiwzicia:

 • P.1 ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? ? dla grup defoworyzowanych,
 • P.2 ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz?.

Ponadto prowadzcy przedstawi zagadnienia zwizane z prawidowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i zacznikw do wniosku oraz kryteria wyboru projektw.

Szkolenia odbd si w nastpujcych terminach:

 • 22.05.2017 (poniedziaek) - godz. 10.00 ? Gmina Ostrw Mazowiecka (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5)
 • 22.05.2017 (poniedziaek) - godz. 13.00 ? Gmina Wsewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Wsewie, ul. Zastawska 13)
 • 23.05.2017 (wtorek) - godz. 11.00 - Gmina Stary Luboty (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Starym Lubotyniu)
 • 24.05.2017 (roda) - godz. 10.00 - Gmina Makinia Grna (GOKiS w Makini Grnej,
  ul. Przedszkolna 3)
 • 24.05.2017 (roda) - godz. 13.30 - Gmina Brok (sala konferencyjna Urzdu Gminy  w  Broku, Pl. Kocielny 6)
 • 25.05.2017 (czwartek) - godz. 11.00 - Gmina Zarby Kocielne (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Zarbach Kocielnych, ul. Kowalska 14)
 • 26.05.2017 (pitek) - godz. 10.00 - Gmina Boguty Pianki (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papiea Jana Pawa II 45)
 • 26.05.2017 (pitek) - godz. 13.30 - Gmina Nur (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyska 2)
 • 29.05.2017 (poniedziaek) - godz. 10.00 - Gmina Andrzejewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36)
 • 30.05.2017 (wtorek) - godz. 10.00 - Gmina Szulborze Wielkie (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2).

UWAGA!

Wnioskodawcy, ktrzy przed zoeniem wniosku o przyznanie pomocy uczestnicz w szkoleniach realizowanych przez LGD, mog uzyska 3 pkt przy ocenie operacji pod wzgldem zgodnoci z lokalnymi kryteriami wyboru.