Start Aktualności Wizyta studyjna przedstawicieli LGD ?Razem dla Radomki?

PostHeaderIcon Wizyta studyjna przedstawicieli LGD ?Razem dla Radomki?

W dniu 24 kwietnia br. gocilimy 12-osobow grup przedstawicieli samorzdw z obszaru dziaania LGD ?Razem dla Radomki? oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Zwizek Gmin Radomka. Wizyta miaa charakter studyjny i bya elementem trzydniowego seminarium pn.: ?Dowiadczenie w realizacji PROW 2007-2023 - dobre praktyki i realizacja zada wasnych PROW 2014-2020?. Wizyta pozwolia na wymian informacji i dowiadcze w realizacji projektw wspfinansowanych w ramach LEADERA w minionym okresie programowania oraz prezentacj inwestycji gminnych zrealizowanych z udziaem rodkw krajowych.

Odwiedziny rozpoczy si w Gminnej Bibliotece w Andrzejewie. Prezes Zarzdu Adriana Rukat wraz z Wjtem Michaem Rutkowskim przywitali goci w murach nowootwartej Biblioteki, wyremontowanej i urzdzonej ze rodkw pozyskanych przez Gmin Andrzejewo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Program wizyty otworzya prezentacja przygotowana przez Prezesa LGD ?ZIELONE SIOO?. Adriana Rukat na wstpie przedstawia gwne zaoenia realizowane przez nasz LGD, zaprezentowaa walory przyrodnicze i kulturowe obszaru objtego Lokalna Strategi Rozwoju, a take potencja gospodarczy powiatu ostrowskiego.

Ponadto, przedstawia gociom nagrodzone produkty lokalne wytwarzane w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych na terenie LGD ?ZIELONE SIOO?, a omwia przykady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach naborw ogoszonych za porednictwem naszego Stowarzyszenia w okresie programowania 2007 -2013.

Wjt Gminy Andrzejewo Pan Micha Rutkowski zapozna uczestnikw wyjazdu z histori Andrzejewa oraz zaprezentowa projekty inwestycyjne i integracyjne wspfinansowane ze rodkw unijnych i krajowych, ktre zostay wykonane na terenie Gminy. W trakcie prezentacji gocie mogli skosztowa pysznego skacza i tradycyjnej oranady wytwarzanych w andrzejewskiej wytwrni Pana Antoniego Nietubycia.

Podczas spaceru po Andrzejewie przedstawiciele LGD ?Razem dla Radomki? mieli okazj obejrze piknie zagospodarowany skwer nad rzek May Brok, ktry zosta wykonany przy wsparciu unijnym w ramach RPO 2007 ? 2013 Dziaanie 6.2 ?Turystyka? oraz zabytkowy Koci p.w. w. Bartomieja, ktrego modernizacja bya moliwa dziki pozyskanym rodkom z Dziaania ?Kultura?. Wjt Gminy Andrzejewo wspomnia take o projekcie, w ramach ktrego wykonano pielgnacj drzewostanu i zagospodarowano ziele na terenie zabytkowego parku przykocielnego. Projekt sfinansowano ze rodkw WFOiGW.

Po gotyckim kociele gocie oprowadzi goci ksidz Proboszcz dr Jerzy Kruszewski.

Opowiedzia o losach parafii i zwizku Andrzejewa z postaci Kardynaa Stefana Wyszyskiego. W wityni, uczestnicy wyjazdu studyjnego podziwiali odrestaurowane zabytkowe obrazy, feretrony i chrzcielnic, na ktre andrzejewska Parafia rodki pozyskaa za porednictwem naszej LGD w ramach ?Maych projektw?.