Start Aktualności Ocena wnioskw zoonych w ramach naboru Nr 1/2017 oraz Nr 2/2017

PostHeaderIcon

W dniu 1 lutego br. odbyo si posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO? w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania M19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?

 Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji skadanych w ramach Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej? (nabr Nr 1) oraz Przedsiwzicia 4 (P.4) ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej? (nabr Nr 2).


Limit dostpnych rodkw podany w ogoszeniu dla P.1 wynosi 420.000,00 z, w tym 210.000,00 z dla wnioskodawcw okrelonych w LSR jako grupy defaworyzowane, natomiast dla P.4 wynosi 3.000.000,00 z.

Na Przedsiwzicie 1 do Biura LGD wpyno 14 wnioskw (w tym 3 dla wnioskodawcw okrelonych w LSR jako grupy defaworyzowane) na czn kwot 980.000,00 z, natomiast na Przedsiwzicie 4 wpyno 13 projektw na czn kwot 2.045.541,21 z.