Start Aktualności Szkolenie czonkw Rady i pracownikw Biura LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon

Zgodnie z planem szkole dla czonkw Rady i pracownikw, w dniu 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie czonkw organu decyzyjnego i pracownikw Biura LGD ?ZIELONE SIOO?. Spotkanie poprowadzia Pani Adriana Rukat ? Prezes Zarzdu.

Gwnym celem szkolenia byo przygotowanie czonkw Rady LGD i pracownikw Biura do przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania zoonych do Biura LGD, w zwizku z naborem w ramach 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? w terminie 29 grudnia 2016 r. ? 16 stycznia 2017 r. Podczas szkolenia omwiono kompetencje i obowizki organu decyzyjnego wynikajce z Regulaminu Rady, przeanalizowano wstpn ocen wnioskw oraz procedur oceny i wyboru projektw. Szczegowo przeanalizowano lokalne kryteria wyboru i sposb wypeniania karty oceny zgodnoci operacji z LSR oraz karty oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru. Ponadto zapoznano czonkw Rady z dokumentami obowizujcymi podczas oceny wnioskw.