Start Aktualności Konferencja ?Kobieta przedsibiorcza na obszarach wiejskich?

PostHeaderIcon

Na zaproszenie Mazowieckiego Orodka Doradztwa Rolniczego z siedzib w Warszawie - Oddzia Ostroka, w dniu 7 grudnia 2016 r. w Kordowie k. Ostroki uczestniczylimy w konferencji ?Kobieta przedsibiorcza na obszarach wiejskich?.

Spotkanie adresowane byo do mieszkacw wsi pnocno-wschodniego Mazowsza, a w szczeglnoci kobiet: przedstawicieli k gospody wiejskich, czonkw lokalnych stowarzysze i lokalnych grup dziaania, wytwrcw produktw tradycyjnych, lokalnych producentw ywnoci, rolnikw ekologicznych, gospodarstw agroturystycznych, modziey wiejskiej oraz zainteresowanych przedsibiorczoci na obszarach wiejskich.

Otwarcia konferencji dokona Pan Bogdan Bagiski Dyrektor Mazowieckiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Ostroce, ktry podkreli znaczenie i ogromn rol jak odgrywaj kobiety w rodzinie, przestrzeni publicznej oraz gospodarczej.

Pan Andrzej Niedwiedzki przedstawiciel MODR w Ostroce przybliy uczestnikom zadania realizowane przez Orodek w zakresie przedsibiorczoci, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki oraz zaplanowane dziaania promocyjne na najbliszy rok.

Pani Magdalena Walijewska Prezes Stowarzyszenia LGD ?Kurpsie Razem? oraz Pani Anna Tyszka Dyrektor biura Stowarzyszenia LGD ?Zacianek Mazowsza? przedstawiy realizowane w ramach dziaania ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? projekty, w ktrych uczestniczyy kobiety. Wskazay rwnie na moliwoci wsparcia finansowego za porednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

Liczne przedsiwzicia z zakresu aktywizacji kobiet na obszarze LGD ?ZIELONE SIOO? w atrakcyjny sposb zaprezentowaa Pani Adriana Rukat Prezes Zarzdu. Uczestnicy poznali projekty z udziaem kobiet realizowane w perspektywie unijnej 2007-2013 oraz biece dziaania w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023.

Pan Robert Wojdyna przedstawiciel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostroce omwi, w oparciu o piramid ywieniow, zasady prawidowego odywienia oraz podkreli znaczenie aktywnoci fizycznej w yciu dzieci, modziey i osb dorosych.

Pani Beata Samorajska pielgniarka z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostroce, przedstawia zagadnienia z zakresu profilaktyki chorb nowotworowych. Zaznajomia kobiety jak wana jest samokontrola piersi oraz okresowe badania kontrolne. Ponadto omwia konsekwencje palenia papierosw, picia alkoholu i zaywania substancji psychoaktywnych.

Podczas konferencji chtni uczestnicy mogli zmierzy cinienie, poziom tlenku wgla w  powietrzu wydychanym przez palcych,  zmierzy wag ciaa oraz obejrze ekspozycj Szkoy Promocji Zdrowia dziaajcej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostroce i II LO im. C. K. Norwida w Ostroce. Na zakoczenie spotkania uczestnicy otrzymali materiay konferencyjne w postaci folderw MODR i LGD oraz ulotek promocyjnych dotyczcych profilaktyki zdrowotnej.