Start Aktualności Zapraszamy na szkolenia

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2. ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, w imieniu Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszamy mieszkacw obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach dziaania 19 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020?.

Podczas spotkania zostan omwione szczegowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zagadnienia zwizane z prawidowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i zacznikw do wniosku oraz kryteria wyboru projektw.

Szkolenia odbd si w nastpujcych terminach:

  • 14.11.2016 (poniedziaek) - godz. 10.00 ? Gmina Wsewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Wsewie, ul. Zastawska 13)
  • 14.11.2016 (poniedziaek) - godz. 13.00 - Gmina Ostrw Mazowiecka (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5)
  • 15.11.2016 (wtorek) - godz. 11.00 ? Gmina Stary Luboty (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Starym Lubotyniu)
  • 16.11.2016 (roda) - godz. 10.00 - Gmina Brok (sala konferencyjna Urzdu Gminy w  Broku, Pl. Kocielny 6)
  • 17.11.2016 (czwartek) - godz. 11.00 - Gmina Zarby Kocielne (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Zarbach Kocielnych, ul. Kowalska 14)
  • 18.11.2016 (pitek) - godz. 10.00 ? Gmina Andrzejewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36)
  • 18.11.2016 (pitek) - godz. 13.30 - Gmina Szulborze Wielkie (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2)
  • 21.11.2016 (poniedziaek) - godz. 13.30 - Gmina Nur (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyska 2)
  • 22.11.2016 (wtorek) - godz. 11.00 - Gmina Boguty Pianki (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papiea Jana Pawa II 45)
  • 22.11.2016 (wtorek) - godz. 14.00 - Gmina Makinia Grna (GOKiS w Makini Grnej, ul. Przedszkolna 3)

 UWAGA!!!

Wnioskodawcy, ktrzy przed zoeniem wniosku o przyznanie pomocy uczestnicz w szkoleniach realizowanych przez LGD, mog uzyska 3 pkt przy ocenie operacji pod wzgldem zgodnoci z lokalnymi kryteriami wyboru.