Start Aktualności Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

PostHeaderIcon Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

W dniach 8-9 wrzenia br. uczestniczylimy w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wdraania poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie zorganizowane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego odbyo si w Warszawie, a uczestnikami zaj byli pracownicy mazowieckich Lokalnych Grup Dziaania.

Gwn tematyk szkolenia byo omwienie zmian Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmian w rozporzdzeniu ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego PROW 2014-2020, formularzy wnioskw o przyznanie pomocy wraz z jego instrukcjami oraz formularzy umw i biznesplanu. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli moliwo zapoznania si z zasadami konkurencyjnoci wydatkw w ramach poddziaania 19.2.

Wykady prowadzili pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.