Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny
Start Aktualności Aktualności Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

PostHeaderIcon Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 25 lutego br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym NADRZECZE w Broku, ul. Brzostowa 5. 

Harmonogram warsztatu:

11.00 - 12.00 Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

12.00 - 13.15 Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i przyczyniania się ich do osiągnięcia celów LSR oraz stopnia odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, systemu przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.00 Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.

16.00 – 16.10 Podsumowanie spotkania.