Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W imieniu Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce oraz Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. ?Ekonomia spoeczna Twoj szans?, ktre odbdzie si w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I pitro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2. ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, w imieniu Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszamy mieszkacw obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach dziaania 19 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Pytania i odpowiedzi

 

PostHeaderIcon Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

W dniach 8-9 wrzenia br. uczestniczylimy w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wdraania poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie zorganizowane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego odbyo si w Warszawie, a uczestnikami zaj byli pracownicy mazowieckich Lokalnych Grup Dziaania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięć:

Więcej…

 
Więcej artykułów…