Start

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

funduszue Logo Leader  prow2020 

mapa obszaru lgd

 

UWAGA!!!

ZMIANA NUMERU TELEFONU DO BIURA LGD

Informujemy, że z dniem 3 lipca br. zmianie ulegnie numer telefonu do Biura Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Kontakt telefoniczny możliwy będzie pod nowym numerem telefonu: 602 778 363,
nr faxu (29) 74 520 20 pozostaje bez zmian.

 

PostHeaderIcon Zapraszamy do udziału w szkoleniach online "Eko-Klimat w LGD"

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze" serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach internetowych, poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego "Eko-Klimat w LGD".

Więcej…

 

PostHeaderIcon ​ Spotkanie w sprawie projektu współpracy

W dniu 4 lipca br. w Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbyło się kolejne spotkanie robocze mające na celu przygotowanie i realizację krajowego projektu współpracy pomiędzy: LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna oraz LGD „Kurpsie Razem” z Myszyńca.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2017 oraz Nr 4/2017

W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (nabór Nr 3) oraz Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 4).

 

Więcej…