Start

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

funduszue Logo Leader  prow2020 

mapa obszaru lgd

 

PostHeaderIcon Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – spotkanie informacyjne

W dniu 25 listopada br. wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, realizującym projekt pn.: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne pn.: „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Ekonomia społeczna Twoją szansą”

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce oraz Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. „Ekonomia społeczna Twoją szansą”, które odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

W dniach 8-9 września br. uczestniczyliśmy w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego odbyło się w Warszawie, a uczestnikami zajęć byli pracownicy mazowieckich Lokalnych Grup Działania.

Więcej…